Algemene voorwaarden

1. Voorafgaand

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die uitgevoerd worden door Katrien Ermens, Kapelleveldstraat 19, 9420 Mere en Nadine De Donder, Wortelland 5, 9300 Aalst, uitgevoerd onder de commerciële naam “Frans Op Maat”.

Met zijn schriftelijk akkoord met de offerte stemt de Klant in met de algemene voorwaarden.

2. Betalingen

De facturen dienen ten laatste te worden betaald op de vervaldag vermeld op de betreffende factuur. Indien het saldo ondanks de nodige aanmaningen en verwittigingen onbetaald blijft, zal de openstaande schuld van rechtswege geïnd worden. Hierbij wordt vanaf de vervaldag, een verwijlintrest van 8%, alsook een forfaitaire schadevergoeding, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderingskosten, van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 100 euro per factuur, aangerekend.

Frans Op Maat behoudt zich tevens het recht om verdere dienstverlening tijdelijk op te schorten tot alle openstaande facturen zijn voldaan.

3. Annulatie

Wanneer de Klant een geplande opleidingssessie annuleert, heeft Frans Op Maat het recht om de volgende annulatievergoeding aan te rekenen: 25% van de geplande sessie indien minder dan 5 werkdagen op voorhand geannuleerd; 50% indien minder dan 2 werkdagen op voorhand geannuleerd en 100% indien minder dan 24 uur op voorhand geannuleerd. 

De annulering dient steeds schriftelijk of per email te gebeuren.

4. Geschillen

Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen